Beantwoord

Geblokkeerde rekening bij overlijden

  • 29 november 2018
  • 2 reacties
  • 3761 Bekeken

Ze hadden mijn schoonouders wijsgemaakt dat er bij overlijden geen blokkering ging zijn, wat ik al raar vond. Mijn schoonpapa is nu overleden en natuurlijk alles geblokkeerd. Ze houden haar nu al 3 dagen aan het lijntje dat het gaat gedeblokkeerd worden.
Zij heeft toch recht op geld om eten te kunnen kopen of overschrijvingen te doen???? Het kantoor geeft haar niets!!!!!
icon

Beste antwoord van AnoukPh 30 november 2018, 13:14

Dag Jetske,

Welkom op de community!

Alvast een innige deelneming met het overlijden van je schoonvader.

Wat vervelend dat er foutieve informatie werd meegedeeld. Bij een overlijden worden de rekeningen waarvan de persoon (mede)-houder was geblokkeerd.

Werd er reeds een afspraak gemaakt om de documenten van erfopvolging en akte van overlijden binnen te brengen?

Vanuit de community kunnen we niet aan de persoonlijke gegevens en overlijdens worden enkel in het kantoor behandeld, dus ik kan enkel aanraden dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland om de situatie uit te klaren.

Prettige dag verder! 🙂
Bekijk origineel

Reageren op dit onderwerp is niet mogelijk.

2 reacties

Reputatie 3
Dag Jetske,

Welkom op de community!

Alvast een innige deelneming met het overlijden van je schoonvader.

Wat vervelend dat er foutieve informatie werd meegedeeld. Bij een overlijden worden de rekeningen waarvan de persoon (mede)-houder was geblokkeerd.

Werd er reeds een afspraak gemaakt om de documenten van erfopvolging en akte van overlijden binnen te brengen?

Vanuit de community kunnen we niet aan de persoonlijke gegevens en overlijdens worden enkel in het kantoor behandeld, dus ik kan enkel aanraden dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland om de situatie uit te klaren.

Prettige dag verder! 🙂
Reputatie 6
Dag Jetske,

Welkom op de community!

Alvast een innige deelneming met het overlijden van je schoonvader.

Wat vervelend dat er foutieve informatie werd meegedeeld. Bij een overlijden worden de rekeningen waarvan de persoon (mede)-houder was geblokkeerd.

Werd er reeds een afspraak gemaakt om de documenten van erfopvolging en akte van overlijden binnen te brengen?

Vanuit de community kunnen we niet aan de persoonlijke gegevens en overlijdens worden enkel in het kantoor behandeld, dus ik kan enkel aanraden dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland om de situatie uit te klaren.

Prettige dag verder! :)


Dag Jetske,

Ik wou je toch nog wat bijkomende info geven, want ik snap dat dit gevoelig ligt en dat je graag de juiste en volledige informatie wenst. Je kan misschien ook best samen met je schoonmoeder haar kantoor contacteren. Normaal is er voor haar ook iemand aangesteld om het nalatenschapsdossier te beheren.

De bank is wettelijk verplicht om de rekeningen tijdelijk te blokkeren. Wij garanderen echter de dagelijkse betalingen als volgt:

a) Indien voldoende saldo beschikbaar, mogen volgende facturen op vraag van de notaris, de overlevende echtgeno(o)t(e) of een erfgenaam via een geblokkeerde rekening:
1 De begrafeniskosten (inbegrepen de prijs van de concessie, de rouwberichten, de bloemen, de koffietafel, maar NIET de grafzerk) en dit tot maximaal 5.000 EUR.
2 De facturen van de laatste ziektekosten (voor een periode die maximaal één jaar vóór het overlijden start).
3 De facturen betreffende de laatste echtelijke verblijfplaats op gebied van gas, water, elektriciteit, mazout, huishuur, brandverzekering en vervaldagen hypothecaire lening en voor een periode van maximaal 3 maanden vóór en 6 maanden na het overlijden.

b) Voorschot aan de overlevende
1 Echtgeno(o)t(e): Kan beschikken over een voorschot tot de helft van de beschikbare creditsaldi van alle zicht- en spaarrekeningen (op naam van dhr., mevr. dhr. en mevr.) met
een maximum van 5.000 EUR (indien gehuwd onder het wettelijk stelsel of het stelsel van gemeenschap van goederen).
2 De wettelijk samenwonende of echtgeno(o)t(e) indien gehuwd met scheiding van goederen: enkel de rekeningen in onverdeeldheid (medehouderschap met de overledene)
tellen mee. De wettelijk samenwonende kan beschikken over de helft van die som met een maximum van 5.000 EUR.

Belangrijk:
■■ Als de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende een bedrag afhaalt dat hoger is dan de helft van het beschikbare creditsaldo of 5.000 EUR, wordt zijn of haar
aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap verminderd met een bedrag gelijk aan het teveel afgehaalde;

■■Het totaal van de afgehaalde saldi bij de verschillende banken mag samen de helft van de beschikbare creditsaldi niet overstijgen en is beperkt tot 5.000€;
3 Indien gewenst, openen wij onmiddellijk een nieuwe rekening op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) waarop we de permanente opdrachten en de domiciliëringen overzetten.