Beantwoord

Volmacht geven

  • 7 februari 2019
  • 3 reacties
  • 1410 Bekeken

Volgens onze lokale fortis contactpersoon kan je geen volmacht meer krijgen indien de volmachtgever zich fysisch niet naar de bank zelf begeeft om een volmacht te geven . De nodige documenten afgeven aan de volmachtgever ter ondertekening kan blijkbaar ook niet meer . De volmachtgever waarover sprake is fysisch niet meer in staat om zich naar de bank te begeven en is NIET dement en beschikt NIET en kan niet werken met een PC of PC Banking. De volmacht is nodig om betalingen uit te voeren en rekening opdrachten te controleren en dergelijke...... De volmacht aanvrager is een zoon van de volmachtgever én kan overweg met PC en PC banking. Klopt deze info van onze Fortis contactpersoon ?
icon

Beste antwoord van YannickB 7 februari 2019, 14:01

Dag Er Vee,

In principe mogen er geen documenten ter ondertekening meegegeven worden. Dat komt omdat we dan geen controle hebben over wie wat tekent, ook al is het goed bedoeld.

Zeker bij een het geven van een volmacht, waarbij je iemand anders toegang geeft tot je rekeningen, is dat belangrijk.

Natuurlijk begrijpen we dat het in dit geval moeilijk is voor de volmachtgever om op kantoor langs te komen.

Het is ook mogelijk dat de volmachtgever belt naar ons Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00 wanneer de persoon die volmacht moet krijgen in de buurt is. Zo kunnen we beide personen identificeren en de volmacht telefonisch in orde brengen.

Belangrijk: Hiervoor heeft hij wel een code van Easy Banking Phone nodig. Dit is een persoonlijke code van 5 cijfers om jezelf telefonisch te identificeren. Die code kan aangemaakt worden via Easy Banking of via kantoor. We kunnen via een eerste telefonisch contact ook zo'n code per post versturen.

Werkt de volmachtgever toch met Easy Banking App, dan kan hij zich ook aanmelden (belangrijk) en ons bellen via 'Contacteer ons' onderaan. Op die manier is de lijn beveiligd en heeft hij geen code nodig.
Bekijk origineel

3 reacties

Reputatie 5
Dag Er Vee,

In principe mogen er geen documenten ter ondertekening meegegeven worden. Dat komt omdat we dan geen controle hebben over wie wat tekent, ook al is het goed bedoeld.

Zeker bij een het geven van een volmacht, waarbij je iemand anders toegang geeft tot je rekeningen, is dat belangrijk.

Natuurlijk begrijpen we dat het in dit geval moeilijk is voor de volmachtgever om op kantoor langs te komen.

Het is ook mogelijk dat de volmachtgever belt naar ons Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00 wanneer de persoon die volmacht moet krijgen in de buurt is. Zo kunnen we beide personen identificeren en de volmacht telefonisch in orde brengen.

Belangrijk: Hiervoor heeft hij wel een code van Easy Banking Phone nodig. Dit is een persoonlijke code van 5 cijfers om jezelf telefonisch te identificeren. Die code kan aangemaakt worden via Easy Banking of via kantoor. We kunnen via een eerste telefonisch contact ook zo'n code per post versturen.

Werkt de volmachtgever toch met Easy Banking App, dan kan hij zich ook aanmelden (belangrijk) en ons bellen via 'Contacteer ons' onderaan. Op die manier is de lijn beveiligd en heeft hij geen code nodig.
'k veronderstel indien de 'volmachtgever' vrijwillig de bankkaart met code afgeeft aan de 'gevolmachtige' deze evengoed alle bankzaken (on line) kan regelen/nazien zelfs als deze géén volmacht heeft..... Een volmacht is dus eigenlijk overbodig.
grt
Reputatie 5
Dat doe je best niet. Een pincode en bankkaart zijn steeds strikt persoonlijk.

Geeft een persoon die mee aan iemand anders, ook al is het familie of een zeer goede vriend, dan is die persoon zelf aansprakelijk.

Gebeurt er nadien iets, bijvoorbeeld fraude (en dan bedoel ik niet noodzakelijk door de persoon aan wie de kaart gegeven werd), dan is de kans reëel dat er niet tussenbeide gekomen wordt. Eens dat codes en persoonlijke kaarten uitgeleend worden, is het voor een bank namelijk onmogelijk om te weten wie er verder nog toegang had tot persoonlijke data. Het druist ook in tegen onze algemene voorwaarden.

De reden dat wij (en in principe alle banken) daar zo streng op zijn, is dat het gebruik van een bankkaart en code toegang geeft tot praktisch alle diensten die iemand bij een bank heeft. Daaronder valt in ons geval ook Easy Banking waarop alle producten en diensten die iemand bij ons heeft beschikbaar zijn.

Het gebruik van een bankkaart gaat vele malen verder dan het hebben van een volmacht. Daarom zal een gevolmachtigde ook steeds een eigen kaart krijgen op zijn of haar naam.

Ik begrijp volledig dat het een moeilijke situatie voor jullie is, alleen bieden we in dit geval een telefonisch alternatief aan. Je bent dus niet verplicht om via kantoor te werken.

Reageer