Handleiding

Wat moet ik doen bij een geweigerde verrichting?

  • 22 August 2019
  • 0 reacties
  • 15687 Bekeken

Reputatie 7

Onvoldoende saldo

Een overschrijving die niet kan uitgevoerd worden omwille van onvoldoende saldo op de rekening, blijft vier werkdagen zichtbaar in je rekeninghistoriek bij Nog uit te voeren. Zuiver je je rekening binnen die tijdspanne niet aan, dan wordt de overschrijving geweigerd.

Vanaf dan verschijnt deze verrichting bij het onderdeel Geweigerd. Ze zal later niet automatisch opnieuw uitgevoerd worden.

Wil je de overschrijving toch nog steeds uitvoeren, dan dien je ze zelf opnieuw in te voeren.
 

Geweigerde domiciliëringen

Bij geweigerde domiciliëringen voor diensten van onze bank gelden volgende regels:

  • Woonkrediet: van de 1ste tot de 15de van de maand proberen we om het geld elke dag af te houden. Vanaf de 15de dag bieden we de domiciliëring nog steeds dagelijks aan, maar worden er verwijlinteresten aangerekend.
  • Lening op afbetaling: de domiciliëring wordt vijf dagen na de vervaldag opnieuw aangeboden. Je ontvangt ook een herinnering per sms of e-mail. Kan de betaling nog steeds niet doorgaan? Dan proberen we nogmaals na vijf bankwerkdagen. Lukt het nog niet? Dan wordt de betaling volgende maand tweemaal afgehouden.
  • Woonverzekering: de domiciliëring wordt tweemaal opnieuw aangeboden binnen de 7 bankwerkdagen. Na de derde keer wordt er een herinneringsbrief gestuurd en dien je dit zelf over te schrijven op BE02001149260040 met je contractnummer in de mededeling
  • (Junior/Home/Pension) Invest Plan: de domiciliëring wordt de volgende maand tweemaal afgehouden
  • Hospitalisatie-, voertuig- en familieverzekering: na 14 dagen wordt de domiciliëring opnieuw aangeboden
  • Schuldsaldoverzekering: de domiciliëring wordt de volgende maand tweemaal afgehouden. Je kan ook manueel overschrijven naar BE84001507851559 met je contractnummer in de mededeling
  • Optiline/Rondo: De domiciliëring wordt na drie dagen opnieuw aangeboden. Nadien sturen we een herinneringsbrief.

Bij een geweigerde domiciliëring voor een dienst bij een ander bedrijf, contacteer je best het bedrijf in kwestie. Sommige bedrijven bieden de domiciliëring automatisch opnieuw aan, anderen zullen je vragen om het geld zelf over te schrijven. In dat laatste geval zal het bedrijf je een rekeningnummer en een mededeling geven.

Geweigerde doorlopende betalingsopdrachten

Wanneer een doorlopende betalingsopdracht niet kon doorgaan, moet je ze zelf als overschrijving invoeren. De volgende betaling zal wel opnieuw automatisch uitgevoerd worden.

Belangrijk: werd een verrichting geweigerd omwille van onvoldoende saldo? Dan worden er mogelijk kosten aangerekend. Onze huidige tarieven vind je alvast steeds in onze tarievenlijst.


0 reacties

Geen reactie

Reageer