De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), wat is dat?

  • 16 August 2022
  • 0 reacties
  • 142 Bekeken

Reputatie 7

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een database van de FOD Economie die alle basisgegevens van ondernemingen, natuurlijke personen en rechtspersonen, gevestigd of opgericht in België, verzamelt.

Als zelfstandige moet je je bedrijf verplicht inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat doe je via het ondernemingsloket - meer bepaald via onze alle-in-one digitale oplossing om je business op te starten - waarna je je ondernemingsnummer krijgt. De KBO verzamelt en deelt alle gegevens en wijzigingen aan die gegevens met verschillende bevoegde autoriteiten. Zo moet je slechts één keer eenzelfde informatie doorgeven aan de overheid.


Reageren op dit onderwerp is niet mogelijk.