Beantwoord

blokkering bij overlijden

  • 18 juni 2019
  • 3 reacties
  • 1096 Bekeken

Hoelang blijft een gezamenlijke rekening geblokkeerd bij overlijden van een van de partners? Welke documenten heeft de bank nodig?
icon

Beste antwoord van YannickB 18 juni 2019, 15:27

Dag Paul,

De brochure bij dit bericht kan je mogelijk helpen.

In principe zal het bij een overlijden de notaris zijn die alle documenten opstelt, ook wanneer je in het buitenland een notaris aanstelt. Behalve wanneer je aangeeft zelf genoeg kennis te hebben om het nalatenschap af te ronden.

Je zal ook een beter en vollediger antwoord op je vragen krijgen via een notaris, omdat wij als bank ons vooral bezig houden met onze eigen taken (zoals het blokkeren van de rekeningen) en met het verwerken van de info die we van jou en je notaris doorkrijgen. Een notaris is op de hoogte van de wetgevingen, of kan de nodige overheidsinstanties contacteren.

Na de aangifte van een overlijden bij onze bank, krijg je wel een adviseur nalatenschappen toegekend. Die persoon kan je vanaf dat moment contacteren wanneer je vragen hebt over het dossier.
Bekijk origineel

3 reacties

Reputatie 4
Hey @Paul Van dyck ,

De rekeningen worden vrijgegeven nadat een akte van erfopvolging (opgemaakt door een notaris) of een attest van erfopvolging (opgemaakt door het overheidskantoor Rechtszekerheid) aan het kantoor van de overledene werd afgeleverd en het verwerkt kon worden.
De langstlevende partner kan wel de helft van het geld op de rekening (max 5000 EUR) als voorschot krijgen om dringende betalingen uit te kunnen voeren.

Meer informatie vind je hier terug.

Innige deelneming,
Lieze
Ik zie dat die akte van erfopvolging wordt opgemaakt in Belg.
1. Ik woon in het buitenland, hoe moet het dan?
2.er is bevestiging gevraagd in de akte van geen testament of huwelijkscontract, wij hebben een huwelijkscontract, opgemaakt in België en een testament opgemaakt in Griekenland.
Ik stel deze vragen in geval dat er met een van ons beiden iets zou gebeuren.
Reputatie 6
Dag Paul,

De brochure bij dit bericht kan je mogelijk helpen.

In principe zal het bij een overlijden de notaris zijn die alle documenten opstelt, ook wanneer je in het buitenland een notaris aanstelt. Behalve wanneer je aangeeft zelf genoeg kennis te hebben om het nalatenschap af te ronden.

Je zal ook een beter en vollediger antwoord op je vragen krijgen via een notaris, omdat wij als bank ons vooral bezig houden met onze eigen taken (zoals het blokkeren van de rekeningen) en met het verwerken van de info die we van jou en je notaris doorkrijgen. Een notaris is op de hoogte van de wetgevingen, of kan de nodige overheidsinstanties contacteren.

Na de aangifte van een overlijden bij onze bank, krijg je wel een adviseur nalatenschappen toegekend. Die persoon kan je vanaf dat moment contacteren wanneer je vragen hebt over het dossier.

Reageer