Beantwoord

Gebruikskosten

  • 6 September 2021
  • 5 reacties
  • 567 Bekeken

Beste,

Bij het afsluiten van mijn moeder haar spaarrekening werd ons gevraagd of er een verzekering/gebruikskost mocht afgehouden worden. Dit om ervoor te zorgen dat wanneer mijn moeder een ongeluk zou hebben, het spaargeld verdubbeld zou worden bij overlijden.

Maar wij dachten dat hier de gewone maandelijkse kosten al zouden in vervat zitten.

Mijn moeder betaalt dus eigenlijk elke maand meer dan 10 euro, nl. 3,50 maandelijkse bijdrage plus gebruikskost 7,26 € (= 10,76 €) Wanneer je dit op jaarbasis bekijkt, gaat het om 12 x 10,76 € = 129,12 €. Dit vindt zij overdreven hoog. En terecht!

Kan zij de maandelijkse gebruikskost van 7,26 € nog laten annuleren aub?

Zij betaalt dit nu al vanaf de opening van haar rekening, wat dus wil zeggen 7,26 x 27 maanden ondertussen = 196,02 € 

Dat is er toch over vindt zij!

Niets doen zonder uitleg graag! Eerst definitieve goedkeuring vragen alvorens het definitief te annuleren.

Graag u feedback.

Met vriendelijke groeten,

Dochter van de spaarrekeninghouder

 

icon

Beste antwoord van LarsD 6 September 2021, 15:21

Bekijk origineel

5 reacties

Reputatie 4

Hallo, @Linda Schellens,

Alleerst spreek je over de rekeningverzekering. Dit is een verzekering die als extra toegevoegd kan worden aan een spaarrekening. De spaarrekening heeft geen gebruikkosten.

Voor een rekeningverzekering is er wel een jaarlijkse premie van 4,25 euro omdat dit niet is inbegrepen bij een spaarrekening.

De rekeningverzekering dient als bescherming naar nabestaanden (echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, kinderen of andere bloedverwanten) als de houder van de rekening komt te overlijden door een ongeval.

Nabestaanden ontvangen dan een vergoeding die gelijk is aan het saldo van de rekening met een minimum van 2.500 euro en maximaal 50.000 euro per verzekerde rekening. Indien de verzekerde 70 jaar of ouder is op het ogenblik van het ongeval, wordt deze vergoeding automatisch verminderd met een percentage dat afhangt van de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van het ongeval.

Verder geef je aan dat mevrouw een maandelijkse bijdrage betaalt van 3,50 euro. Dit is voor het Comfort Pack. De extra kost van 7,26 euro wordt enkel aangerekend bij geweigerde verrichtingen.

Als je gaat kijken op de tarievenlijst op onze website kan je zien dat deze kost niet inbegrepen is bij de rekening. Dit wil zeggen dat als mevrouw elke keer een geweigerde verrichting (wanneer een invordering niet van de rekening kan afgaan door te weinig saldo) heeft, deze extra kost gaat hebben.

Daarom raden we aan om doorlopende opdrachten of mandaten te blokkeren op de rekening indien er niet genoeg saldo op de rekening staat om deze maandelijks te laten uitvoeren.

Dit kan je via Easy Banking Web>Dagelijks Bankieren>Mijn Domiciliëringen /Mijn Doorlopende Opdrachten>Blokkeren (domiciliëringen) of Wijzigen/Verwijderen (doorlopende opdrachten).

Beste Lars,

Bedankt voor uw uitvoerig antwoord.

Dan ging dit om een misverstand bij mijn moeder.

Ik zal de domiciliëring dan onmiddellijk stopzetten om deze onnodige kosten te vermijden.

Met vriendelijke groeten,

 

Dag Lars.

Begrijp ik het correct dat een blokkering van een domiciliëring géén gewijgerde verrichting is en geen extra kosten genereert, in tegenstelling tot een geweigerde verrichting (waar de oorzaak onvoldoende saldo is)?

 

Reputatie 6
Badge +3

Dag Lars.

Begrijp ik het correct dat een blokkering van een domiciliëring géén gewijgerde verrichting is en geen extra kosten genereert, in tegenstelling tot een geweigerde verrichting (waar de oorzaak onvoldoende saldo is)?

 

 

Ik kan alvast zeggen dat een geblokkeerde domiciliëring geen kosten met zich meebrengt enkel als die domiciliëring geweigerd wordt wegens onvoldoende saldo ( met saldo wordt bedoeld hetgeen wat er op de zichtrekening staat plus de eventuele kredietlijn van de Directe reserve) worden er kosten in rekening gebracht.

Wat er wel kan gebeuren is dat de desbetreffende firma aan wie je moet betalen wel bijkomende kosten kan aanrekenen wegens wanbetaling.

Reputatie 4

Hallo @WimB,

Indien er zelf een blokkering op is gezet en de invorderingen worden daardoor niet uitgevoerd zijn er geen gebruikskosten. Wel kan het zijn dat nadien de tegenpartij je kosten kan aanrekenen voor het niet nakomen van de betalingen. Daarom is het ook altijd aangeraden de tegenpartij te contacteren in geval je deze invorderingen permanent wil stopzetten.

 

Met vriendelijke groeten,

LarsD

Reageer