Beantwoord

wat als begunstigde een andere naam dan de rekeninghouder

  • 5 December 2021
  • 12 reacties
  • 1503 Bekeken

Beste,

Ik moet een overschrijving doen naar een nieuw rekeningnummer dan gewoonlijk. Jammer genoeg is het nu naar de KBC bank. 
Ik wil heel zeker zijn dat het geld wel degelijk op de naam van de begunstigde terechtkomt.

Hoe kan ik weten of de begunstigde correct is en bijvoorbeeld niet een andere rekeninghouder?
Ik heb zopas eens een test gedaan met de rekening van mijn moeder maar bij de naam van de begunstigde heb ik mijn dochter opgegeven. De overschrijving is gebeurd. 
Waarom wordt niet vermeld dat de naam van begunstigde niet overeenkomt met het rekeningnummer? 
Mvg.

Martine Deprez

icon

Beste antwoord van JillH 6 December 2021, 10:57

Bekijk origineel

12 reacties

Hoe kan ik weten of de begunstigde correct is en bijvoorbeeld niet een andere rekeninghouder?

 

Door dubbel en dik na te gaan of het    rekeningnummer     juist is.

Want als het rekeningnummer bestaat, dan wordt bij geen- of een vrije mededeling de overschrijving hoe dan ook uitgevoerd. Op de naam van de begunstigde wordt niet gecontroleerd.

Gaat de overschrijving gepaard met een gestructureerde mededeling, dan wordt automatisch gecontroleerd of die gestructureerde mededeling juist is. Is de gestructureerde mededeling fout, dan volgt automatisch een foutmelding. Maar ook hier wordt niet gecontroleerd op wat in het vakje “Begunstigde” werd ingegeven.

Kortom, vandaag de dag, in het jaar 2021 van de 21ste eeuw wordt bij een overschrijving niet gecontroleerd op de naam van de begunstigde. Wat er ook moge ingevuld worden in het vak “Begunstigde”, het maakt niets uit. Geen enkel probleem bij overschrijvingen middels een gestructureerde mededeling, maar bij overschrijvingen zonder mededeling of met een vrije mededeling wordt vanwege de opdrachtgever dus wel extra aandacht vereist.

Dankjewel voor de informatie maar in mijn geval moet ik het zeker zijn. De begunstigde zal dan maar een bewijs via de advocaat moeten leveren. Ben ondertussen al 30 jaar lang opgelicht door een lening aan te gaan maar wist niet dat na de afbetaling van de lening ik nog steeds moet betalen nl. intresten tot ze sterft. Ze is ondertussen 93 jaar en heeft opeens het rekeningnummer veranderd. Ik woon in het buitenland en heb geen contact meer. Voor hetzelfde geld staat de rekening op een andere rekeninghouder en zal ik blijven betalen want niemand zal mij verwittigen als ze ooit sterft. Vandaar mijn belangrijke vraag.

Mvg.

 

andere rekeninghouder en zal ik blijven betalen want niemand zal mij verwittigen als ze ooit sterft. Vandaar mijn belangrijke vraag.

Mvg.

 

Er hoeft u niemand te verwittigen, want als iemand overlijdt worden (meervoud!) alle rekeningen op zijn naam geblokkeerd. En desgevallend zullen overschrijvingen naar die geblokkeerde rekening niet uitgevoerd worden. Maar maak u geen illusies, als u nog een schuld zou hebben aan die persoon, dan worden uw schulden aan het krediet van de erfenis toegevoegd, dus u zou hoe dan ook moeten blijven betalen.

Om verder in te gaan op uw zaak. Een 93-jarige die zomaar zijn rekeningnummer zou veranderen, daar zit mijns inziens een reukje aan. Tenzij het zou komen van een curator of een voorlopige bewindvoerder. Maar dan zou die rekening ook op naam staan van die curator/voorlopige bewindvoerder. Dus alvorens tot betalen over te gaan, informeer u eerst over het hoe en het waarom.  

Beste,

Er stond wel degelijk geschreven als ze ooit sterft dat er niets meer moet betaald worden.

Het enige wat ik idd moet weten is wie nu de begunstigde is want vond dit ook een beetje vreemd. Ik betaal al 30 jaar op dezelfde rekening. Ik kreeg plots een terugstorting en dacht dat ze overleden was maar nee hoor sommige slechte mensen leven lang (93 jaar). Er zat plots een brief van de advocaat in mijn brievenbus met een nieuw rekeningnummer. Advocaat of niet, ik wil op de hoogte zijn. Stel dat de rekening op naam staat van een neef dan zou ik nooit weten als ze sterft. Toch bedankt voor de info maar mijn brief ligt al klaar om bij de advocaat een geattesteerd bewijs van de begunstigde op te vragen.

Mvg

Beste,

Er stond wel degelijk geschreven als ze ooit sterft dat er niets meer moet betaald worden.

U zult dat wel zwart-op-wit op papier moeten staan hebben.

 Er zat plots een brief van de advocaat in mijn brievenbus met een nieuw rekeningnummer.

Om een lang verhaal kort te maken, de dame in kwestie werd handelingsonbekwaam verklaard, door een vrederechter. En diezelfde vrederechter heeft een voorlopige bewindvoerder aangesteld. En het is deze voorlopige bewindvoerder die u aangeschreven heeft. En die rekening bij KBC is geen rekening van die dame, maar staat op naam van die  voorlopige bewindvoerder (advocaat). Dit laatste moet dan toch in de brief staan die u door de voorlopige bewindvoerder werd toegestuurd. En dat had u toch zelf moeten zien.

U zou er dus goed aan doen aan de voorlopige bewindvoerder verder tekst en uitleg te vragen. Het is uw recht, en trouwens wordt de voorlopige bewindvoerder ervoor betaald. Vraag hem onder meer naar een kopie van  het vonnis, ook dat is uw recht. Want in dat vonnis staat de motivering waarom de dame in kwestie handelingsonbekwaam werd verklaard.

 

 

Reputatie 2

@Lavinia ,

 

Wat je eventueel kan doen, om zeker te zijn op wiens naam een rekening staat, is vragen aan de begunstigde om een RIB-attest aan je te bezorgen.

Dit is een officieel document, opgemaakt voor de bank van de rekeninghouder, dat bewijst dat een bepaalde persoon rekeninghouder is van een bepaalde rekening. Ook de adresgegevens en geboortedatum van de rekeninghouder staan er bij ons op vermeld.

 

Jill

 

@Lavinia,

 

Wat je eventueel kan doen, om zeker te zijn op wiens naam een rekening staat, is vragen aan de begunstigde om een RIB-attest aan je te bezorgen.

 

 

Dit zou dan de naam van de voorlopige bewindvoerder zijn, wel te verstaan. Dus niet nuttig in dit geval. Kortom, de enigste zekerheid kan enkel een kopie van het vonnis van de vrederechter bieden. Waarin vermeld staat dat de persoon X tot voorlopige bewindvoerder werd aangesteld. Trouwens, die voorlopige bewindvoerder blijkt Lavinia reeds aangeschreven te hebben, dus laten we het niet ingewikkelder maken dan het nu al is.

Reputatie 2

Klopt, maar het is wel een officieel document waar heel vaak mee gewerkt wordt, en het biedt wel een antwoord op de initiële vraag die er gesteld werd, voor moesten andere personen deze pagina raadplegen.

Beste Jill,

Ik zal idd een bewijs aanvragen want zomaar op een rekening storten zonder officieel te weten van wie hij echt is zou absurd zijn.

 

Reputatie 2

@Lavinia ,

 

Klopt, het kan je meer duidelijkheid en zekerheid bieden.

Beste Jill,

Ik zal idd een bewijs aanvragen want zomaar op een rekening storten zonder officieel te weten van wie hij echt is zou absurd zijn.

 

In de brief van die advocaat (= voorlopige bewindvoerder) staat toch zijn naam en zijn rekeningnummer vermeld, dat weet u dus reeds, u zou enkel maar naar de bekende weg vragen. Dus als u absoluut zeker wil zijn van zijn recht om op te treden, dan heeft u een kopie van het vonnis nodig waarbij de dame in kwestie onder voorlopige bewindvoering werd geplaatst. En waarbij die advocaat werd aangesteld tot voorlopige bewindvoerder. En voorts betalen zult u hoe dan ook moeten doen, maakt u zich maar geen illusies hierover. 

Die advocaat is mijn inziens geen bewindvoerder want die heeft ze al x-tal jaren geleden ook al ingeschakeld. Hij is gewoon een buurman. Voor mij is het belangrijkste dat ik zeker ben dat ik overschrijf naar haar rekening want zij is een dievegge. Als zij gewoon een rekening aan de advocaat heeft weet hij ook niet of dit wel correct is. De advocaat had mij correcter mogen inlichten en direct een bewijs bijvoegen. Ik weet wat mij te doen staat. Dankjewel voor alle info. 

Reageer