Detailinformatie van 'Dividend in contanten'


Je hebt in je zichtrekening een verrichting 'Dividend in contanten'.
Deze vermeldt hierbij een bedrag '€ x' én een 'bankreferentie met 16 cijfers'.

Het detail van deze verrichting vermeldt 'valutadatum dd.mm.jjjj' én een 'volgnummer jjjj- xxxxx'.

Via 'Details tonen' krijg je een modal venster met de details verdeeld over verschillende bladen (Blad1, Blad2, ...) in een lettertype alsof gedrukt.
Maar dit venster biedt géén enkele mogelijkheid tot afdrukken of opslaan van deze informatie; 

 

Suggestie:

Het mogelijk maken om via de Easy Banking de modal venster van de details omtrent 'Dividend in contanten' te kunnen afdrukken of opslaan.

Geen reactie